کنترل کیفی

کنترل کیفی

کنترل دقت دستگاه و کیفیت تصاویر شما

با توجه به اهمیت کنترل کیفیت در تصویربرداری پزشکی ، که می تواند کیفیت تشخیص و در نتیجه درمان موثر و به موقع را افزایش دهد. بنابراین ، نیاز به طراحی و توسعه روش های مدون در این زمینه ضروری است. از آنجایی که استفاده از دستگاه های MRI در دهه گذشته رشد چشمگیری داشته است ، آزمایشات تضمین کیفیت برای اطمینان از صحت عملکرد این دستگاه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.در این راستا ، اگرچه انجمن فیزیكدانان پزشكی آمریكا (AAPM) رهنمودها و توصیه هایی را ارائه داده است ، اما هنوز یك روش استاندارد جامع به صورت استاندارد در دسترس نیست. برای این منظور ، طراحی و توسعه روش های بهینه سازی پارامترهای کنترل کیفیت دستگاه های MRI همراه با ساخت فانتوم های مربوطه در نظر گرفته شد.

برای بهینه سازی پارامترهای خاص دستگاههای MRI مانند یکنواختی میدان ، نسبت سیگنال به نویز (SNR) ، خطی بودن فضایی ، یکنواختی تصویر ، وضوح فضایی ، اندازه گیری ضخامت بخش ، موقعیت مکانی و فاصله برش ، و همچنین مصنوعات تصویر مربوط به فاز ، 5 نوع فانتوم مرتبط طراحی و ساخته شد.

کمک به شما باعث خوشحالی ماست