پزشکی زنان
بیومارکر های تصویربرداری ام آر آی

پزشکی زنان

تصویربرداری تشدید مغناطیسی کمی پزشکی زنان، تشخیص زودهنگام، استخراج مپ ملگننسی  با استفاده از بیومارکرهای ام آر آی بهینه

به کار گیری تصویر برداری MR دقیق و پیشرفته و استفاده از بیومارکر های تصویربرداری می‌تواند در تشخیص سرطان‌های دستگاه تناسلی زنان و سرطان سینه, استخراج مپ های ملگننسی تومور های و تشخیص زودهنگام این بیماری‌ها در مراحل اولیه کمک‌کننده باشد.

سرویس های درمانی و تشخیصی ما در پزشکی زنان:

کمی سازی همزمان پارامتر های پرفیوژن و دیفیوژن برای ارزیابی مپ هایپوکسی

کمی سازی پارامترهای پرفیوژن و نفوذپذیری

کمی سازی مپ های ریلکسومتری برای  ایجاد مپ های ملگننسی

آنالیز متابولیک بافت

بررسی ناهمگنی، شکل، حجم و .. ضایعات

بیماری ها:

 • سرطان سینه

 • سرطان تخمدان

پس پردازش

 • محاسبه افزایش شدت سیگنال
 • محاسبه Wash-out
 • محاسبه ADC
 • نقشه برداری اتوماتیک

کمی سازی

 • براساس حجم و پارامتر های کمی
 • افزایش هیستوگرام
 • آنالیز های مبتنی بر مدل های کینتیک

ارائه سرویس به پزشکان

 • گزارش های استاندارد
 • اشتراک گذاری آسان دیتا

سرویس های پیشرفته

 • Texture
 • محاسبه IVIM
 • محاسبه DCE
 • محاسبه Kurtosis
 • طیف سنجی ام آر آی