پروستات
بیومارکر های تصویربرداری ام آر آی

پروستات

تصویربرداری تشدید مغناطیسی کمی پروستات، تعیین مختصات مکانی تومور، بیومارکر های تصویربرداری برای استخراج مپ های هایپوکسی و ملگننسی در سرطان پروستات

ابزارهای کمک تشخیصی مبتنی بر تصویربرداری MR می‌توانند تجسم آناتومی بهتر، تعیین مختصات مکانی تومور و استخراج مپ های هایپوسکی پروستات را فراهم کنند. دسترسی داشتن به بیومارکر های تصویربرداری ملگننسی به پزشکان کمک می‌کند تا تشخیص دقیق‌تر و سریع‌تر داشته باشند.

سرویس های درمانی و تشخیصی ما در پروستات:

کمی سازی همزمان پارامتر های پرفیوژن و دیفیوژن برای ارزیابی مپ هایپوکسی

کمی سازی پرفیوژن و پارامتر های نفوذپذیری

آنالیز متابولیک بافت

 بیماری ها:

 • سرطان پروستات

پس پردازش

 • محاسبه افزایش شدت سیگنال
 • محاسبه Wash-out
 • محاسبه ADC
 • نقشه برداری اتوماتیک

کمی سازی

 • براساس حجم و پارامتر های کمی
 • افزایش هیستوگرام
 • آنالیز های مبتنی بر مدل های کینتیک

ارائه سرویس به پزشکان

 • گزارش های استاندارد
 • اشتراک گذاری آسان دیتا

سرویس های پیشرفته

 • Texture
 • محاسبه IVIM
 • محاسبه DCE
 • محاسبه Kurtosis
 • طیف سنجی ام آر آی