Neurosurgery Quantitative MR imaging
جراحی مغز و اعصاب

جراحی مغز و اعصاب

تصویربرداری تشدید مغناطیسی کمی جراحی مغز و اعصاب، برنامه ریزی بیوپسی، برنامه ریزی قبل از جراحی، مانیتورینگ پس از درمان

راهبری جراحی به کمک تصویر به سرعت در حال تبدیل شدن به ابزار ضروری برای متخصصین و جراحان مغز و اعصاب می باشد. مجموعه کیو از تصاویر بهینه برای راهبری دقیق عمل های جراحی، کمی سازی تصاویر MR پیشرفته  و ادغام  بیومارکرهای استخراج شده ام آر آی استفاده میکند که از روش های هوش مصنوعی (AI) برای مکان یابی دقیق و تعیین مرز های ضایعه در برنامه ریزی مراحل جراحی استفاده می شود.

سرویس های درمانی و تشخیصی ما در جراحی مغز و اعصاب:

آنالیز پرفیوژن در مغز بدون تزریق ماده حاجب

تعیین عملکرد مغز در حین کار داده شده

ارزیابی تغییرات ریزساختار ترکت های فیبرها/ آنالیز فیبرهای عصبی و ایجاد نقشه های  RD,MD,FA و AD

شناسایی کانون‌های هموراژیک و کلسیفیه در مغز

اندازه گیری آتروفی در نواحی مختلف مغز، اندازه گیری ضخامت کورتکس

ارزیابی رسوب آهن مغز

تعیین مشخصه های نفوذ بافت

بررسی ناهمگنی، شکل، حجم و .. ضایعات

کابردهای اختصاصی:

 • نئوپلاسم اینتراکرانیال

 • گلیوم ها

 • متاستازها

 • لنفوم اولیه مغزی

 • ضایعات شبه تمورال
 • ضایعات دیمیلنزان سودوتمورال
 • فالوآپ بهبودی بیمار بعد از جراحی
 • اختلالات ستون فقرات

پس پردازش

 • محاسبه افزایش شدت سیگنال
 • محاسبه Wash-out
 • محاسبه ADC
 • ترکتوگرافی
 • نقشه برداری ناحیه فعال مغز

کمی سازی

 • براساس حجم و پارامتر های کمی
 • افزایش هیستوگرام
 • آنالیز های مبتنی بر مدل های کینتیک

ارائه سرویس به پزشکان

 • گزارش های استاندارد
 • اشتراک گذاری آسان دیتا

سرویس های پیشرفته

 • Texture
 • محاسبه IVIM
 • محاسبه DCE
 • محاسبه Kurtosis
 • طیف سنجی ام آر آی