علوم اعصاب
بیومارکرهای تصویربرداری ام‌آر‌آی

علوم اعصاب

تصویربرداری تشدید مغناطیسی کمی علوم اعصاب، پیش بینی، برنامه ریزی درمان، و مانیتورینگ با استفاده از بیومارکرهای ام آر آی بهینه

 

سرویس های درمانی و تشخیصی ما در علوم اعصاب:

آنالیز پرفیوژن در مغز بدون تزریق ماده حاجب

تعیین عملکرد مغز در حین کار داده شده

ارزیابی تغییرات ریزساختار ترکت های فیبرها/ آنالیز فیبرهای عصبی و ایجاد نقشه های  RD,MD,FA و AD

شناسایی کانون‌های هموراژیک و کلسیفیه در مغز

اندازه گیری آتروفی در نواحی مختلف مغز، اندازه گیری ضخامت کورتکس

ارزیابی رسوب آهن مغز

تعیین مشخصه های نفوذ بافت

بررسی ناهمگنی، شکل، حجم و .. ضایعات

پس پردازش

 • محاسبه CBF , CBV , MTT
 • محاسبه پارامتر های DTI (FA,MD,RD,AD)
 • محاسبه ADC

کمی سازی

 • براساس حجم و پارامتر های کمی
 • افزایش هیستوگرام
 • آنالیز های مبتنی بر مدل های کینتیک

ارائه سرویس به پزشکان

 • گزارش های استاندارد
 • اشتراک گذاری آسان دیتا

سرویس های پیشرفته

 • Texture
 • محاسبه IVIM
 • محاسبه DCE
 • محاسبه Kurtosis
 • طیف سنجی ام آر آی