بیمارهای متابولیک
بیومارکر های تصویربرداری ام آر آی

بیماری های متابولیک

تصویربرداری تشدید مغناطیسی کمی بیمار های متابولیک، فالوآپ پیشروی و درمان بیماران

بسیاری از عوامل فیزیولوژیکی دخیل در اختلالات متابولیکی به تشخیص سریع و پی‌گیری پیشرفت بیماری و درمان نیاز دارند. در این مرحله, متخصص متابولیک نیاز به ابزارهای  کمک تشخیصی مبتنی بر تصویربرداری MR برای تجزیه و تحلیل فرآیندهای مختلف اختلالات متابولیک مانند سکته مغزی, بیماری‌های قلبی – عروقی, فشار خون بالا، بیماری‌های روماتیسمی,  بیماری دریچه های قلب، بیماری انوریسم ائورتی، بیماری ترومبوز ، ترومبوز وریدی دارد.

سرویس های درمانی و تشخیصی ما در بیماری های متابولیک:

کمی سازی همزمان پارامتر های پرفیوژن و دیفیوژن

کمی سازی و آنالیز نقوذپذیری مغناطیسی بافت در بیماری های متابولیک

آنالیز متابولیک بافت

کمی سازی پارامترهای پرفیوژن و نفوذپذیری

بیماری ها:

 • سکته مغزی
 • بیماری‌های قلبی – عروقی
 •  فشار خون بالا
 •  بیماری‌های روماتیسمی
 •  بیماری دریچه های قلب
 •  بیماری انوریسم ائورتی
 •  بیماری ترومبوز
 • ترومبوز وریدی

پس پردازش

 • محاسبه افزایش شدت سیگنال
 • محاسبه Wash-out
 • محاسبه ADC
 • نقشه برداری اتوماتیک

کمی سازی

 • براساس حجم و پارامتر های کمی
 • افزایش هیستوگرام
 • آنالیز های مبتنی بر مدل های کینتیک

ارائه سرویس به پزشکان

 • گزارش های استاندارد
 • اشتراک گذاری آسان دیتا

سرویس های پیشرفته

 • Texture
 • محاسبه IVIM
 • محاسبه DCE
 • محاسبه Kurtosis
 • طیف سنجی ام آر آی