اسکلتی عضلانی
بیومارکر های تصویربرداری ام آر آی

اسکلتی عضلانی

تصویربرداری تشدید مغناطیسی کمی اسکلتی عضلانی، پیش بینی، برنامه ریزی درمان و مانیتورینگ اختلالات اسکلتی عضلانی با استفاده از بیومارکرهای ام آر آی بهینه

ابزارهای کمک تشخیصی مبتنی بر تصویربرداری MR گزینه‌های دقیق برای ارزیابی آسیب‌های مفصله های اسکلتی عضلانی، بافته های نرم و استخوان‌ها، به ویژه کاربردهای پزشکی ورزشی، تشخیص و درمان تومورهای مغزی، اختلالات دیژنراتیو، ارزیابی عملکرد مکانیکی ماهیچه‌ها هستند.

سرویس های درمانی و تشخیصی ما در اسکلتی عضلانی:

کمی سازی همزمان پارامتر های پرفیوژن و دیفیوژن برای ارزیابی مپ هایپوکسی

کمی سازی مپ های ریلکسومتری برای  ایجاد مپ های ملگننسی

آنالیز راه رفتن

آنالیز فیبرهای عصبی و ایجاد مپ های RD, MD, FA و AD  

پس پردازش

 • محاسبه افزایش شدت سیگنال
 • محاسبه Wash-out
 • محاسبه ADC
 • نقشه برداری اتوماتیک

کمی سازی

 • براساس حجم و پارامتر های کمی
 • افزایش هیستوگرام
 • آنالیز های مبتنی بر مدل های کینتیک

ارائه سرویس به پزشکان

 • گزارش های استاندارد
 • اشتراک گذاری آسان دیتا

سرویس های پیشرفته

 • Texture
 • محاسبه IVIM
 • محاسبه DCE
 • محاسبه Kurtosis
 • طیف سنجی ام آر آی