آنکولوژی تهاجمی
بیومارکر های تصویربرداری ام آر آی

آنکولوژی تهاجمی

تصویربرداری تشدید مغناطیسی کمی آنکولوژی، تعیین درجه و مرحله ، برنامه ریزی درمان و پاسخ به درمان انواع تومور ها با استفاده از بیومارکرهای ام آر آی بهینه

در سال های اخیر اهمیت تصویربرداری تشخیصی که جنبه‌های مختلف ویژگی‌هاو فیزیولوژی سرطان را به جامعه کلینیکی ارائه میدهد، به اثبات رسیده ‌است. کمی سازی و ترکیب تصاویر می‌تواند برای درجه‌بندی و مرحله‌بندی تومور, برنامه‌ریزی درمان, تعیین پاسخ به درمان و کاربردهای دیگر مفید باشد.

بررسی پرفیوژن و نفوذپذیری با استفاده از تصویربرداری پرفیوژن بر پایه کنتراست

کمی سازی همزمان پارامتر های پرفیوژن و دیفیوژن

T1w, T2w, DIXON, FLAIR

اندازه گیری سلولاریتی تومور و محاسبه پارامتر ADC

آنالیز متابولیک بافت

کمی سازی و آنالیز نقوذپذیری مغناطیسی بافت در بیماری های متابولیک

بیماری ها:

 • فیبروز (تصلب بافت ها)
 • تومور های جامد
 • مولتیپل میلوما
 • لنفوم تهاجمی
 • سرطان پروستات
 • سرطان روده
 • سرطان سینه
 • سرطان پاروتید
 • سرطان تخمدان
 • گلیوبلاستما

پس پردازش

 • محاسبه افزایش شدت سیگنال
 • محاسبه Wash-out
 • محاسبه ADC
 • نقشه برداری اتوماتیک

کمی سازی

 • براساس حجم و پارامتر های کمی
 • افزایش هیستوگرام
 • آنالیز های مبتنی بر مدل های کینتیک

ارائه سرویس به پزشکان

 • گزارش های استاندارد
 • اشتراک گذاری آسان دیتا

سرویس های پیشرفته

 • Texture
 • محاسبه IVIM
 • محاسبه DCE
 • محاسبه Kurtosis
 • طیف سنجی ام آر آی