پزشکی زنان

پزشکی زنانبیومارکر های تصویربرداری ام آر آی پزشکی زنان تصویربرداری تشدید مغناطیسی کمی پزشکی زنان، تشخیص زودهنگام، استخراج مپ ملگننسی  با استفاده از بیومارکرهای ام آر آی بهینه به کار گیری تصویر برداری MR دقیق و پیشرفته و استفاده از […]

بیماری های متابولیک

بیمارهای متابولیکبیومارکر های تصویربرداری ام آر آی بیماری های متابولیک تصویربرداری تشدید مغناطیسی کمی بیمار های متابولیک، فالوآپ پیشروی و درمان بیماران بسیاری از عوامل فیزیولوژیکی دخیل در اختلالات متابولیکی به تشخیص سریع و پی‌گیری پیشرفت بیماری و درمان نیاز […]

پروستات

پروستاتبیومارکر های تصویربرداری ام آر آی پروستات تصویربرداری تشدید مغناطیسی کمی پروستات، تعیین مختصات مکانی تومور، بیومارکر های تصویربرداری برای استخراج مپ های هایپوکسی و ملگننسی در سرطان پروستات ابزارهای کمک تشخیصی مبتنی بر تصویربرداری MR می‌توانند تجسم آناتومی بهتر، […]

آنکولوژی

oncology

آنکولوژی تهاجمیبیومارکر های تصویربرداری ام آر آی آنکولوژی تهاجمی تصویربرداری تشدید مغناطیسی کمی آنکولوژی، تعیین درجه و مرحله ، برنامه ریزی درمان و پاسخ به درمان انواع تومور ها با استفاده از بیومارکرهای ام آر آی بهینه در سال های […]

نوروساینس

علوم اعصاببیومارکرهای تصویربرداری ام‌آر‌آی علوم اعصاب تصویربرداری تشدید مغناطیسی کمی علوم اعصاب، پیش بینی، برنامه ریزی درمان، و مانیتورینگ با استفاده از بیومارکرهای ام آر آی بهینه   سرویس های درمانی و تشخیصی ما در علوم اعصاب: تصویربرداری پرفیوژن با […]

نوروسرجری

جراحی مغز و اعصاب جراحی مغز و اعصاب تصویربرداری تشدید مغناطیسی کمی جراحی مغز و اعصاب، برنامه ریزی بیوپسی، برنامه ریزی قبل از جراحی، مانیتورینگ پس از درمان راهبری جراحی به کمک تصویر به سرعت در حال تبدیل شدن به […]

نورولوژی

داخلی اعصاببیومارکرهای تصویربرداری ام‌آر‌آی مغز و اعصاب تصویربرداری تشدید مغناطیسی کمی مغز و اعصاب، برنامه ریزی درمان، و مانیتورینگ با استفاده از بیومارکرهای MRI بهینه ابزارهای کمک تشخیصی مبتنی بر تصویربرداری که با روشی بهینه و کارآمد اخذ و تحلیل […]

اسکلتی عضلانی

اسکلتی عضلانیبیومارکر های تصویربرداری ام آر آی اسکلتی عضلانی تصویربرداری تشدید مغناطیسی کمی اسکلتی عضلانی، پیش بینی، برنامه ریزی درمان و مانیتورینگ اختلالات اسکلتی عضلانی با استفاده از بیومارکرهای ام آر آی بهینه ابزارهای کمک تشخیصی مبتنی بر تصویربرداری MR […]