تشخیص گیلوما با درجه پایین

low grade giloma

مسئولان پروژه مرکز تحقیقات تاریخ شروع تاریخ اتمام خلاصه ای از پروژه​ الگوریتم تشخیصی مبتنی بر MRI با بهره گیری از هوش مصنوعی برنامه ریزی درمانی برای بیماران مبتلا به تومور گلیومای درجه پایین شامل تشخیص اولیه با استفاده از […]

استخراج مپ های هایپوکسی و ملگننسی سرطان پروستات

prostate malignancy

مسئولان پروژه مرکز تحقیقات تاریخ شروع تاریخ اتمام خلاصه ای از پروژه​ در سال‌های اخیر نرخ استفاده از آنتی‌ژن اختصاصی پروستات، بیوپسی و متعاقباً نرخ تشخیص سرطان افزایش یافته است. با وجود این احتمال ابتلای به سرطان پروستات در طول […]