سرویس ها

دستاورد ها

151
مقالات علمی
650
آنالیز ها
112
کورس ها

پروژه های در حال انجام

روند انجام کار

ما روی سه حوزه تمرکز کردیم:
• نوآوری و مهندسی برای عرضه نتایج مطالعه به کلینیک‌ها.
• تحقیقات و توسعه برای توسعه نشانگرهای بالینی جدید و موثر .
• آموزش پزشکان و رادیولوژی برای بهبود علوم بیومارکرهای ام آر آی.

انتقال دیتا پزشکی
آنالیز
ریپورت های تخصصی رادیولوژی
LinkedIn
Instagram

شبکه همکاران