سکته مغزی
ایجاد بیومارکر های کامپوزیت برای پیش بینی و مانیتورینگ درمان
آنکولوژی تهاجمی
برای اینکه بدانیم کجا ، چه زمانی و چگونه درمان کنیم
پزشکی دقیق
مارکر های پزشکی بهینه مبتنی بر MRI برای یافتن تغییرات عملکردی و آناتومیکال
Previous
Next

درباره ما

کیو یک گروه کمی سازی MRI (ام آر آی) چند رشته ای است که در سال 1390 در مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی تاسیس شد. گروه کیو در تلاش است که محققان, مهندسین پزشکی, پزشکان و نورو ساینستیست ها را دور هم جمع کند تا تکنیک‌های تصویربرداری و فناوری‌های محاسباتی در یک چارچوب برای تشخیص دقیق بیماری‌های انسان و مانیتورینگ تغییرات آناتومیکی و فیزیولوژیکی ناشی از آسیب‌ها یا در پاسخ به درمان را توسعه دهد. ما روی سه حوزه تمرکز کردیم: نوآوری و مهندسی برای عرضه نتایج مطالعه به کلینیک‌ها, تحقیقات و توسعه برای توسعه نشانگرهای بالینی جدید و موثر و آموزش پزشکان و رادیولوژی برای بهبود علوم بیومارکرهای ام آر آی

خدمات

دستاورد ها

0

مقاله ها

0

آنالیز ها

0

دوره ها

0

مقاله ها

0

آنالیز ها

0

دوره ها

0

مقاله ها

0

آنالیز ها

0

دوره ها

پروژه های در حال انجام

روند انجام کار

ما روی سه حوزه تمرکز کردیم:
• نوآوری و مهندسی برای عرضه نتایج مطالعه به کلینیک‌ها
• تحقیقات و توسعه برای توسعه نشانگرهای بالینی جدید و موثر 
• آموزش پزشکان و رادیولوژی برای بهبود علوم بیومارکرهای ام آر آی

انتقال داده

آنالیز

گزارشات تخصصی رادیولوژی

روند انجام کار

ما روی سه حوزه تمرکز کردیم:
• نوآوری و مهندسی برای عرضه نتایج مطالعه به کلینیک‌ها
• تحقیقات و توسعه برای توسعه نشانگرهای بالینی جدید و موثر 
• آموزش پزشکان و رادیولوژی برای بهبود علوم بیومارکرهای ام آر آی

انتقال داده

آنالیز

گزارشات تخصصی رادیولوژی

روند انجام کار

ما روی سه حوزه تمرکز کردیم:
• نوآوری و مهندسی برای عرضه نتایج مطالعه به کلینیک‌ها
• تحقیقات و توسعه برای توسعه نشانگرهای بالینی جدید و موثر 
• آموزش پزشکان و رادیولوژی برای بهبود علوم بیومارکرهای ام آر آی

انتقال داده

آنالیز

گزارش های تخصصی رادیولوژی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

شبکه همکاران