درباره ما

کیو یک گروه کمی سازی (ام آر آی) چند رشته ای است که در سال 1390 در مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی تاسیس شد. گروه کیو در تلاش است که محققان,  مهندسین پزشکی, پزشکان و نورو ساینستیست ها را دور هم جمع کند تا تکنیک‌های تصویربرداری و فناوری‌های محاسباتی در یک چارچوب برای تشخیص دقیق  بیماری‌های انسان و مانیتورینگ تغییرات آناتومیکی و فیزیولوژیکی ناشی از آسیب‌ها یا در پاسخ به درمان را توسعه دهد. ما روی سه حوزه تمرکز کردیم: نوآوری و مهندسی برای عرضه نتایج مطالعه به کلینیک‌ها, تحقیقات و توسعه برای توسعه نشانگرهای بالینی جدید و موثر و آموزش پزشکان و رادیولوژی برای بهبود علوم بیومارکرهای ام آر آی